Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa rozlewni wody źródlanej w systemie galonowym PPH „Kapellanka” w Podgórkach”