Zamów dostawę: 601 999 465

Krystalicznie czysta woda źródlana Kapellanka to woda podziemna z tworów kambryjskich  z naturalnego, samo wypływającego źródła w Podgórkach.
Źródło wypływające poniżej wzgórza „Kapella” w paśmie gór Kaczawskich na wysokości 500 m n.p.m. stanowi wodę dokładnie filtrowaną przez skały wapienne, osadowe sprzed 300 mln lat, o wysokiej zawartości minerałów, w tym wapnia i magnezu.
Woda ta przenikając przez skały  jest wzbogacana dzień po dniu w te tak cenne składniki mineralne niezbędne przy prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Skład mineralny wody Kapellanka

Kationy
Wapniowy Ca2+ 84,17 mg / l
Magnezowy Mg2+ 23,10 mg / l
Sodowy Na+ 8,60 mg / l
Potasowy K+ 2,80 mg / l
Aniony
Wodorowęglanowy HCO3- 308,00 mg / l
Chlorkowy Cl- 21,26 mg / l
Siarczanowy SO42- 29,52 mg / l

Ogólna zawartość składników: 503,31mg/dm3
Analizę wykonało Laboratorium PZH w Poznaniu 17.09.2015r.

Magnez
zwany pierwiastkiem życia, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek organizmu, wzmacnia jego siły obronne, chroni przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Zapewniając organizmowi odpowiednią dawkę magnezu, zwiększysz odporność na stres i różnorodne infekcje, usprawnisz koncentrację i pracę układu krwionośnego.
Wapń
wzmacnia układ kostny, niezbędny do wzrostu i rozwoju organizmu. Właściwy poziom wapnia zapewni Ci odpowiednią przemianę materii oraz pracę układu nerwowego
Potas
odgrywa dużą rolę w czynności układu nerwowego i mięśniowego.
Żelazo
jego brak prowadzi do niedokrwistości, zmęczenia, senności.
Sód
jest pierwiastkiem występującym w większości pokarmów. Dzienne zapotrzebowanie na sód jest niewielkie i w zupełności pokrywa go ilość dostarczana z pokarmami. Kapellanka jest wodą niskosodową, dzięki czemu pita może być przez osoby w każdym wieku, bez żadnych ograniczeń.

Jakość

Rygorystyczna kontrola prowadzona jest od chwili pozyskania wody z podziemnych źródeł, poprzez proces nalewania, aż do momentu dostarczenia wyrobu gotowego do kontrahenta. Tak realizowana polityka firmy gwarantuje dostarczenie do klienta wody najwyższej jakości, z niezmiennym składem mikroelementów i zachowaniem jej biologicznej pierwotnej czystości.

Potwierdzeniem jakości wody jest pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny.
Najwyższe standardy gwarantuje certyfikat systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), który poprzez światowe standardy zapewnia całkowite bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.

Politykę tę realizujemy poprzez następujące cele:

  • Stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów;
  • Produkcję wody bezpiecznej dla zdrowia człowieka, spełniając obowiązujące wymagania prawne oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP);
  • Doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii produkcji,
  • Podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Ponadto podejmujemy się:

  1. Wspomagać bezpieczeństwo wody poprzez dokonywanie odnowy urządzeń dozujących wodę z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych i higienicznych;
  2. Optymalizować organizację produkcji;
  3. Poprawnie realizować uzgodnione zamówienia i dostarczać produkty terminowo;
  4. Inwestować w nowe i modernizować istniejące linie produkcyjne i montażowe;
  5. Skutecznie zarządzać procesami bezpiecznej produkcji wody i odnowy urządzeń.