Zamów dostawę: 601 999 465

Stowarzyszenie „Woda w domu i w biurze” to miejsce, w którym skupiają się firmy z branży produkcji i dostaw wody w opakowaniach 5-galonowych. To zaszczyt i sukces pojawić się w takim gronie, a nasze członkostwo umożliwia nam dostęp do najnowszych informacji branżowych, a także wspólne działania członków na rzecz rozwoju przemysłu napojów bezalkoholowych w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych.

Co dla nas jako firmy odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie niezwykle ważne – tworzyć będziemy także wspólnie plany oraz wrażać działania, których celem jest poprawa jakości produktów i standardów usług.