Zamów dostawę: 601 999 465

22 marca to rokrocznie Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obowiązuje od 1993 roku, co roku obchodzone pod innym hasłem!
Powodem powołania Światowego Dnia Wody jest fakt, iż ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem:

 • 1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka
 • 1995 – Kobiety a woda
 • 1996 – Woda dla spragnionych miast
 • 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
 • 1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby
 • 1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
 • 2000 – Woda dla XXI wieku
 • 2001 – Woda a zdrowie
 • 2002 – Woda dla rozwoju
 • 2003 – Woda dla przyszłości
 • 2004 – Woda i kataklizmy
 • 2005 – Woda dla życia
 • 2006 – Woda a kultura
 • 2007 – Radzić sobie z niedoborem wody
 • 2008 – Woda a warunki sanitarne
 • 2009 – Woda w zmieniającym się świecie
 • 2010 – Clean Water for a Healthy World
 • 2011 – Woda dla miast
 • 2012 – Bezpieczeństwo żywności i wody
 • 2013 – Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej
 • 2014 – Woda i energia
 • 2015 – Woda a zrównoważony rozwój
 • 2016 – Woda a praca
 • 2017 – Woda i ścieki

W roku 2018 hasłem przewodnim jest „Przyroda dla Wody”, i naszym zdaniem jest to niezwykle ważne hasło, gdyż nawet nie wyobrażamy sobie jak bardzo powinniśmy o nasze wspólne dobro jakim jest woda dbać!
Kapellanka dołącza do tego wyjątkowego wydarzenia i serdecznie zaprasza na wszystkie wydarzenia związane z edukacją wodną w naszym społeczeństwie! 🙂